Studenckie koło naukowe FLEX

Działalność studentów koła naukowego FLEX związana jest przede wszystkim z zagadnieniami sprzętowymi, takimi jak optymalizacja wykorzystania poszczególnych podzespołów sprzętu komputerowego, a w szczególności procesorów, czy organizacja lokalnej łączności bezprzewodowej.

Studenckie koło naukowe NETSEC

Działalność koła naukowego NETSEC koncentruje się wokół problemów administracji, bezpieczeństwa i optymalizacji sieci komputerowych o różnej podbudowie sprzętowej i wokół wykorzystania ich w elektroenergetyce.

Studenckie koło naukowe WSEIX

Prace prowadzone w ramach koła naukowego WSEIX polegały na przygotowaniu obrazu płyty instalacyjnej systemu Ubuntu 14.04 LTS przystosowanej do pracy naukowodydaktycznej uczelni. Przygotowano dedykowany zestaw dodatkowych pakietów, logo oraz zestaw tapet związanych z uczelnią tworząc dystrybucję WSEI Free, zainstalowaną we wszystkich pracowniach dydaktycznych WSEI.

Studenckie koło naukowe TOOLS & NUMERICS

Działalność koła obejmuje zagadnienia projektowania i tworzenia oprogramowania narzędziowego (interpretery, kompilatory, edytory tekstowe) oraz oprogramowania numerycznego. W ramach prac koła opracowano m. in. wieloplatformowy system modelujący mikrokomputer 8-bitowy (asembler, symulator, edytor tekstowy).

Grupa .NET Politechniki Lubelskiej

Koło skupia się głównie na technologiach firmy Microsoft, z którą ściśle współpracuje. Prowadzi również prelekcje związane z karierą w branży IT. Spotkania są w każdy wtorek o godzinie 18. Obecnie prowadzimy dwie ścieżki szkoleniowe. Pierwsza z nich to kurs, od podstaw wprowadzający do programowania w języku C#. Na drugiej poruszamy tematy związane z zaawansowanymi aspektami tworzenia aplikacji, pracą w zespole czy rozwojem osobistym.

Grupa .NET Politechniki Lubelskiej

Koło skupia się głównie na technologiach firmy Microsoft, z którą ściśle współpracuje. Prowadzi również prelekcje związane z karierą w branży IT. Spotkania są w każdy wtorek o godzinie 18. Obecnie prowadzimy dwie ścieżki szkoleniowe. Pierwsza z nich to kurs, od podstaw wprowadzający do programowania w języku C#. Na drugiej poruszamy tematy związane z zaawansowanymi aspektami tworzenia aplikacji, pracą w zespole czy rozwojem osobistym.