Koło Naukowe Informatyków KUL (KNI KUL)

Koło Naukowe Informatyków powstało z inicjatywy studentów matematyki w 1999 r. Od początku miało na celu poszerzanie horyzontów studentów w dziedzinie ogólnie rozumianej jako informatyka ze szczególnym naciskiem na aspekty programistyczne. Obecnie Koło ściśle współpracuje z Grupą KUL.NET, a najważniejszym wydarzeniem, które razem tworzą jest coroczna konferencja Lubelskie Dni Informatyki.