O LWIT

Projekt Lubelska Wyżyna IT realizowany przez Urząd Miasta Lublin jest inicjatywą mającą na celu wyeksponowanie potencjału oraz stworzenie przychylnego klimatu dla rozwoju branży IT w Lublinie, która jest obecnie najprężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki lokalnej.

Koncepcja projektu Lubelska Wyżyna IT oparta jest na zasadzie tzw. potrójnej helisy polegającej na współpracy władz publicznych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu w celu podniesienia konkurencyjności każdego z podmiotów.

Priorytetowym założeniem projektu jest wsparcie lokalnego zaplecza IT w Lublinie poprzez wypracowanie wzajemnych powiązań w środowiskach nauki i biznesu związanych z technologią IT i ICT.

Działania te doprowadziły do zajęcia przez Lublin w 2020 r. wysokiej 10. pozycji wśród ponad 70 miast Polski pod względem atrakcyjności dla branży nowoczesnych usług oraz 9. dla działalności zaawansowanej technologicznie w rankingu „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski” (IBNGR).

Aktualności

Firmy Lubelskiego IT

Lublin postrzegany jest jako kluczowa lokalizacja IT w Polsce Wschodniej. Inwestycyjny klimat miasta, a także dynamiczny rynek powierzchni biurowych sprzyja wzrostowi sektora nowoczesnych usług oraz technologii informatycznych.

więcej

LWIT dla Studentów

Wybór właściwego kierunku studiów to ciężki orzech do zgryzienia dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Lublin – miasto akademickie, oferuje kandydatom szeroki wybór uczelni oraz kierunków.

więcej


Materiały do pobrania


Chcesz dowiedzieć się więcej o Lublinie? Wejdź na biznes.lublin.eu