Instytucje Otoczenia Biznesu

Instytucje otoczenia biznesu są jak sterowniki na płycie głównej komputera. Bez IOB nie powstałoby wiele z lubelskich przedsiębiorstw działających w branży IT. Instytucje wspierają przedsiębiorców na różnych etapach prowadzenia działalności – od pomysłu, przez jego realizację i rozwój. Oto wybrane Instytucje Otoczenia Biznesu działające w naszym mieście.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Business Link

Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej

Inkubator Przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Inkubator Technologiczny

Inkubator Technologiczny przy LPNT

Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

Software Camp