Instytucje Otoczenia Biznesu

Instytucje otoczenia biznesu są jak sterowniki na płycie głównej komputera. Bez IOB nie powstałoby wiele z lubelskich przedsiębiorstw działających w branży IT. Instytucje wspierają przedsiębiorców na różnych etapach prowadzenia działalności – od pomysłu, przez jego realizację i rozwój. Oto wybrane Instytucje Otoczenia Biznesu działające w naszym mieście.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pomagają rozwijać przedsiębiorczość wśród młodzieży studenckiej. To największa sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Europie, które świadczą tzw. usługi proinnowacyjne.

Nosicie się z myślą założenia własnego biznesu, niekoniecznie internetowego? Przyjdźcie i posłuchajcie, jak o przedsiębiorczości opowiadają Ci, którym się to udało i dajcie wszczepić sobie gen przedsiębiorczości. Business Link pomoże Wam postawić pierwsze kroki w zakładaniu własnego biznesu.

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości PL jest ogólnouczelnianą jednostką Politechniki Lubelskiej, powstałą w 2007 roku, której celem jest kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej i przygotowanie do efektywnego wejścia na rynek pracy.

Inkubator Przedsiębiorczości został założony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny na bazie jej wieloletniej aktywności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Zakres działalności Inkubatora obejmuje wspieranie i promocję środowiska startupowego, kreowanie atrakcyjnej przestrzeni biznesowej dla firm oraz transfer wiedzy i innowacji.

Inkubator Technologiczny w Lublinie realizuje wizję Lubelszczyzny jako regionu przedsiębiorczego oraz regionu nauki i edukacji. Inkubator ma na celu aktywizację zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni, młodych pracowników naukowych zainteresowanych zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce oraz wdrażaniem innowacji w biznesie.

Inkubator jest częścią Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego zapewniającą firmom zakładanym przez początkujących przedsiębiorców (tzw. Start-up) pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności.

Misją Inkubatora jest wsparcie nowopowstałych firm branży ICT w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszej pozycji rynkowej. LITI proponuje kompleksowe wsparcie w początkowej fazie działalności, jak i na dalszych etapach rozwoju

Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. powstał by ułatwiać przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

Ideą Software Camp jest wspieranie nowopowstałych, innowacyjnych firm z branży ICT w osiągnięciu sukcesu biznesowego. Inkubator tworzy klimat sprzyjający przedsiębiorczości i realizowaniu marzeń o prężnie działającej firmie. Software Camp jest również animatorem i organizatorem eventów dla lubelskiego środowiska IT.