Koło Grafiki Inżynierskiej i Animacji Komputerowej AnimGRAF

Koło działa przy Politechnice Lubelskiej i  skierowane jest do  studentów, którzy chcą rozwijać  swoje umiejętności i zainteresowania w dziedzinie grafiki inżynierskiej oraz animacji komputerowej. Działa poprzez organizację spotkań, współpracę z innymi kołami naukowymi oraz młodzieżą szkolną.  Studenci doskonalą tu umiejętności pracując na programach takich jak: AutoCAD, Autodesk Inventor, 3ds Max. Z kołem można skontaktować się poprzez adres: pasnikowskamagdalena@gmail.com

Koło Naukowe Elektroników MicroChip

Koło Naukowe Elektroników MicroChip zrzesza studentów Politechniki Lubelskiej pragnących pogłębiać swoją wiedzę w zakresie projektowania układów elektronicznych i techniki mikroprocesorowej.Głównym projektem realizowanym w kole jest budowa robota mobilnego Orion na zawody ERC 2015.

Grupa .NET Politechniki Lubelskiej

Koło skupia się głównie na technologiach firmy Microsoft, z którą ściśle współpracuje. Prowadzi również prelekcje związane z karierą w branży IT. Spotkania są w każdy wtorek o godzinie 18. Obecnie prowadzimy dwie ścieżki szkoleniowe. Pierwsza z nich to kurs, od podstaw wprowadzający do programowania w języku C#. Na drugiej poruszamy tematy związane z zaawansowanymi aspektami tworzenia aplikacji, pracą w zespole czy rozwojem osobistym.

Koło Naukowe Informatyki PENTAGON (KNIP)

Koło działa od 1993 roku. Jego celem jest poznawanie nowych technologii, zarówno poprzez wytwarzanie gier, jak i wykorzystanie technologii Augmented Reality oraz grafiki 3D do stworzenia aplikacji rozszerzonej rzeczywistości. Spotkania koła odbywają się co czwartek o godzinie 20:00 w sali s111 budynku Instytutu Informatyki.

Koło Naukowe Informatyków KUL (KNI KUL)

Koło Naukowe Informatyków powstało z inicjatywy studentów matematyki w 1999 r. Od początku miało na celu poszerzanie horyzontów studentów w dziedzinie ogólnie rozumianej jako informatyka ze szczególnym naciskiem na aspekty programistyczne. Obecnie Koło ściśle współpracuje z Grupą KUL.NET, a najważniejszym wydarzeniem, które razem tworzą jest coroczna konferencja Lubelskie Dni Informatyki.

Grupa KUL.NET

Działa nieprzerwanie od 2007 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Głównym celem koła jest szerzenie wśród studentów wiedzy o platformie .NET oraz technologiach z nią związanych, a także integracja środowiska akademickiego z biznesem.

Junior.NET Lublin KUL

Głównym Celem grupy jest szerzenie wiedzy wśród uczniów szkół średnich o platformie .NET. Na spotkaniach tworzone są aplikacje uniwersalne na platformę Windows 8 oraz Windows Phone 8 w języku c#. Co roku grupa organizuje Junior IT Day KUL promując platformę .NET  oraz czynnie bierze udział w organizacji Lubelskich Dni Informatyki (ldi.org.pl).

Grupa Umcs.NET & Studenckie Koło Naukowe Informatyków

Studenckie Koło Naukowe Informatyki i Studenckie Koło Naukowe Informatyków .NET przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej tworzą niezwykłą, spójną, myślami nieogarniętą społeczność. Grupa ta zbiera się każdego dnia i tworzą coraz to nowsze aktywności trzymając się idei Zmieniania Świata. Szeroka gama działalności tworzy dużą społeczność, w której każdy odnajdzie skrawek siebie.

Studenckie koło naukowe FLEX

Działalność studentów koła naukowego FLEX związana jest przede wszystkim z zagadnieniami sprzętowymi, takimi jak optymalizacja wykorzystania poszczególnych podzespołów sprzętu komputerowego, a w szczególności procesorów, czy organizacja lokalnej łączności bezprzewodowej.