Koło Naukowe Studentów Informatyki KNSI WSPA

Głównym celem koła jest poszerzanie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, dzielenie się nabytą wiedzą, zdobytym doświadczeniem, a także pasjami. Studenci nie trzymają się ściśle dziedzin informatyki, które od razu nasuwają się na myśl: programowania, systemów, czy sieci komputerowych, ale także jej pochodnych np. grafiki, robotyki i elektroniki.