Grupa Umcs.NET & Studenckie Koło Naukowe Informatyków

Studenckie Koło Naukowe Informatyki i Studenckie Koło Naukowe Informatyków .NET przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej tworzą niezwykłą, spójną, myślami nieogarniętą społeczność. Grupa ta zbiera się każdego dnia i tworzą coraz to nowsze aktywności trzymając się idei Zmieniania Świata. Szeroka gama działalności tworzy dużą społeczność, w której każdy odnajdzie skrawek siebie.