Junior.NET Lublin KUL

Głównym Celem grupy jest szerzenie wiedzy wśród uczniów szkół średnich o platformie .NET. Na spotkaniach tworzone są aplikacje uniwersalne na platformę Windows 8 oraz Windows Phone 8 w języku c#. Co roku grupa organizuje Junior IT Day KUL promując platformę .NET  oraz czynnie bierze udział w organizacji Lubelskich Dni Informatyki (ldi.org.pl).