Grupa KUL.NET

Działa nieprzerwanie od 2007 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Głównym celem koła jest szerzenie wśród studentów wiedzy o platformie .NET oraz technologiach z nią związanych, a także integracja środowiska akademickiego z biznesem.