Inkubator Przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Inkubator Przedsiębiorczości został założony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny na bazie jej wieloletniej aktywności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Zakres działalności Inkubatora obejmuje wspieranie i promocję środowiska startupowego, kreowanie atrakcyjnej przestrzeni biznesowej dla firm oraz transfer wiedzy i innowacji.

Inkubator Przedsiębiorczości

Logotyp Inkubatora Przedsiębiorczości

Idea AIP UMCS polega na wspieraniu młodych ludzi w realizowaniu ich pomysłów biznesowych, bez zbędnej biurokracji i kosztów. AIP UMCS pomaga, tworzy, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą na rzecz beneficjentów.

Software Camp

Ideą Software Camp jest wspieranie nowopowstałych, innowacyjnych firm z branży ICT w osiągnięciu sukcesu biznesowego. Inkubator tworzy klimat sprzyjający przedsiębiorczości i realizowaniu marzeń o prężnie działającej firmie. Software Camp jest również animatorem i organizatorem eventów dla lubelskiego środowiska IT.

Inkubator Technologiczny

Inkubator Technologiczny w Lublinie realizuje wizję Lubelszczyzny jako regionu przedsiębiorczego oraz regionu nauki i edukacji. Inkubator ma na celu aktywizację zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni, młodych pracowników naukowych zainteresowanych zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce oraz wdrażaniem innowacji w biznesie.

Business Link

Nosicie się z myślą założenia własnego biznesu, niekoniecznie internetowego? Przyjdźcie i posłuchajcie, jak o przedsiębiorczości opowiadają Ci, którym się to udało i dajcie wszczepić sobie gen przedsiębiorczości. Business Link pomoże Wam postawić pierwsze kroki w zakładaniu własnego biznesu.