Inkubator Technologiczny przy LPNT

Inkubator jest częścią Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego zapewniającą firmom zakładanym przez początkujących przedsiębiorców (tzw. Start-up) pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności.