Software Camp

Ideą Software Camp jest wspieranie nowopowstałych, innowacyjnych firm z branży ICT w osiągnięciu sukcesu biznesowego. Inkubator tworzy klimat sprzyjający przedsiębiorczości i realizowaniu marzeń o prężnie działającej firmie. Software Camp jest również animatorem i organizatorem eventów dla lubelskiego środowiska IT.