Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości PL jest ogólnouczelnianą jednostką Politechniki Lubelskiej, powstałą w 2007 roku, której celem jest kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej i przygotowanie do efektywnego wejścia na rynek pracy.