Digital Poland State of Polish AI

Polska zajmuje 7. miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów pracujących nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI) i jednocześnie 1. miejsce w regionie krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Niestety pozostałe dane dotyczące ekosystemu AI nie są już tak optymistyczne, mimo że polskie firmy udowadniają, że zastosowanie AI to nie odległa wizja, ale realny scenariusz biznesowy. Fundacja Digital Poland w swoim najnowszym raporcie „State of Polish AI 2021” przedstawiła stan rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce oraz zalecenia, które pozwolą dotrzymać kroku najlepszym gospodarkom świata.

Z przeprowadzonych przez Fundację Digital Poland badań wynika, że polskie spółki zajmujące się sztuczną inteligencją zwykle działają w oparciu o małe zespoły, od pięciu do dziesięciu pracowników. Największy kapitał ludzki gromadzą korporacje, których stać na sfinansowanie zespołów liczących ponad 40 osób. Ponad połowa firm, która rozwija produkty i usługi AI, osiąga siedmiocyfrowe zyski, a 8 proc. notuje przychody powyżej 50 mln zł.

Jedna trzecia firm AI odnotowuje większość swoich przychodów w kraju. Z drugiej strony ta sama liczba (32 proc.) firm opiera się wyłącznie na zagranicznych klientach. Główne rynki zewnętrzne dla polskich spółek, to Ameryka Północna (44 proc.), UE (42 proc.) i Wielka Brytania (21 proc.). Bliska współpraca w tych regionach potwierdza, że rodzime firmy technologiczne potrafią wykorzystać szanse, jakie daje globalna gospodarka, a oferowane usługi i produkty są wysokiej jakości. Zespoły AI świadczą usługi głównie dla takich sektorów jak IT i Telekomunikacja (58 proc.), finanse i bankowość (41 proc.) czy handel, w tym e-commerce (34 proc.).

Mimo, że większość firm dodała usługi lub produkty sztucznej inteligencji dopiero w 2015 roku, Polska podąża za globalnymi trendami w zakresie technologii AI. Dominującymi językami używanym do jej rozwoju jest Python (95 proc.) oraz R (50 proc.). Raport pokazuje również, że profil polskich ekspertów AI nie odbiega od europejskich standardów. Polska zajmuje siódme miejsce w UE pod względem nominalnej liczby talentów AI w UE, a pierwsze w regionie CEE. Wysoki poziom kompetencji przyciąga nad Wisłę globalnych graczy. Swoje centra R&D, GDS, SDC w Polsce otworzyli tacy giganci jak Amazon, EY, Google, Intel, Nokia, Samsung, TCL, TomTom, UBS czy np. T-Mobile (Deutsche Telekom). 

Jak podkreślają eksperci, Polska wciąż jest na wczesnym etapie wdrożenia rozwiązań opartych na AI. Jednym z powodów jest brak efektywnej współpracy firm i jednostek naukowych. Rozwój technologii sztucznej inteligencji wymaga silnych zespołów akademickich. Chociaż 47 proc. badanych organizacji zatrudnia naukowców, zaledwie 13 proc. z nich wymienia dane z ośrodkami akademickimi.