Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej rozwija sztuczną inteligencję w ramach projektu DARIAH-PL

Projekt zgłoszony przez Konsorcjum DARIAH.PL w skład, którego wchodzi UMCS otrzymał finansowanie w wysokości blisko 100 mln złotych na rozwój humanistyki cyfrowej. Dzięki temu ośrodki naukowe w kraju, tj. 7 uczelni i 10 Instytutów PAN będą mogły rozwijać badania naukowe i wdrożeniowe w obecnie najważniejszym światowym nurcie w tej grupie dyscyplin.

Projekt “Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL” to jeden z największych projektów naukowych w Europie realizowanych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. W ramach projektu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostaną zbudowane nowoczesne narzędzia badawcze wykorzystujące metody sztucznej inteligencji. Chodzi o zautomatyzowaną analizę i modelowanie danych numerycznych, tekstowych oraz obrazowych istniejących na gruncie wielu dyscyplin humanistycznych i społecznych. Przygotowane zostaną m.in. narzędzia do automatycznego: wykrywania tematów (np. w oparciu o modele LDA, NMF), przetwarzania obrazu (np. w oparciu o sieci neuronowe), modelowania danych ilościowych (np. modele regresji, modele równań strukturalnych), wizualizacji sieciowej.

Projekt posiada dwa komplementarne moduły: infrastrukturalny oraz badawczy. Efektem ich wdrożenia będzie nowoczesna infrastruktura pozwalająca prowadzić badania na poziomie światowym – podkreśla dr Kamil Filipek z katedry Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych UMCS.

Warto zwrócić uwagę, że wytworzona w ramach projektu infrastruktura badawcza dostępna będzie również dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych zainteresowanych rozwojem metod sztucznej inteligencji (choć nie tylko) w różnych obszarach współczesnej gospodarki.