Formularz zgłoszeniowy

Formularz rejestracyjny dla Partnerów, Prelegentów oraz Wolontariuszy IX edycji konferencji dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn. „Check IT” połączonej z wydarzeniem dla uczniów szkół podstawowych pn. „Check IT Junior”, organizowanej przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin w partnerstwie z lubelskimi uczelniami, firmami IT oraz specjalistami z branży IT w dniach 5-6 marca 2024 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz propozycji wystąpień upływa 10 stycznia 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy dla Partnerów i Prelegentów „Check IT 2024”
Status:
Stoisko wystawiennicze:

Maximum file size: 2.1MB

Propozycja zgłaszanej aktywności:
Zaanagażowanie wolontariusza:
Liczba zgłaszanych warsztatów stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniu 05.03.24 r. (1 klasa max. 30 osobowa):
Wymagania techniczne pierwszego warsztatu stacjonarnego dla uczniów szkół ponadpostawowych w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniu 05.03.24 r.:
Wymagania techniczne drugiego warsztatu stacjonarnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniu 05.03.24 r.:
Liczba prelekcji stacjonarnych dla nauczycieli w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniu 05.03.24 r.:
Liczba prelekcji online dla uczniów szkół ponadpodstawowych w dniu 06.03.24 r.:
Liczba zgłaszanych warsztatów stacjonarnych dla uczniów szkół podstawowych w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniu 05.03.24 r. (1 klasa max. 30 osobowa):
Warsztaty przeznaczone dla uczniów:
Wymagania techniczne pierwszego warsztatu stacjonarnego dla uczniów szkół podstawowych w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniu 05.03.24 r.:
Warsztaty przeznaczone dla uczniów:
Wymagania techniczne drugiego warsztatu stacjonarnego dla uczniów szkół podstawowych w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniu 05.03.24 r.:
Liczba zgłaszanych warsztatów online dla uczniów szkół ponadpodstawowych w dniu 06.03.24 r.
Wymagane oprogramowanie pierwszego warsztatu online dla dla uczniów szkół ponadpodstawowych w dniu 06.03.24 r.
Wymagane oprogramowanie drugiego warsztatu online dla uczniów szkół ponadpodstawowych w dniu 06.03.24 r.
Liczba zgłaszanych warsztatów online dla uczniów szkół podstawowych w dniu 06.03.24 r.:
Wymagane oprogramowanie pierwszego warsztatu online dla dla uczniów szkół podstawowych w dniu 06.03.24 r.
Wymagane oprogramowanie drugiego warsztatu online dla dla uczniów szkół podstawowych w dniu 06.03.24 r.
Forma wydarzeń towarzyszących w dniach 07-22.03.24 r.:
Liczba zgłaszanych prelekcji online w dniach 07-22.03.24 r.:
Prelekcja przeznaczona dla uczniów:
Prelekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych:
Prelekcja przeznaczona dla uczniów:
Prelekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych:
Liczba zgłaszanych warsztatów stacjonarnych w szkole na terenie miasta Lublin w dniach 07-22.03.24 r.:
Warsztat przeznaczony dla uczniów:
Warsztat przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych:
Warsztat przeznaczony dla uczniów:
Warsztat przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych:
Liczba zgłaszanych warsztatów stacjonarnych na uczelni na terenie miasta Lublin w dniach 07-22.03.24 r.:
Warsztat przeznaczony dla uczniów:
Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych:
Warsztat przeznaczony dla uczniów:
Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych:
Liczba zgłaszanych warsztatów stacjonarnych w firmie na terenie miasta Lublin w dniach 07-22.03.24 r.:
Warsztat przeznaczony dla uczniów:
Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych:
Warsztat przeznaczony dla uczniów:
Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych:
Liczba zgłaszanych warsztatów online w dniach 07-22.03.24 r.:
Warsztat przeznaczony dla uczniów:
Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych:
Warsztat przeznaczony dla uczniów:
Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych:
Zapotrzebowanie na stoisko wystawiennicze:
Ilość wymaganych stołów na stoisku wystawienniczych:
Ilość wymaganych krzeseł na stoisku wystawienniczych:

Maximum file size: 2.1MB