Globalne Usługi Biznesowe (GBS) – Centra Usług Wspólnych jutra – zaproszenie na webinarium

Potrzeba pracy zdalnej dla pracowników, optymalizacja procesów oraz rosnące znaczenie customer experience narzuca nowe, wyższe standardy, które organizacje muszą spełnić, aby móc świadczyć usługi na odpowiednim poziomie jakości, pozostając przy tym efektywnymi kosztowo.

Międzynarodowa firma doradcza Deloitte zaprasza webinarium podczas którego poruszone zostaną tematy związane z przyszłością separacji procesów planistycznych i niskokosztowych lokalizacji, sposobami prowadzenia analityki predykcyjnej rotacji pracowników oraz istotą customer experience w kontekście Global Business Services. Webinarium, dedykowane jest przede wszystkim kadrze zarządzającej C-level działającej w sektorze usług wspólnych.

Data: 22 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 – 11:30
Kontakt: Krzysztof Franiak, kfraniak@deloittece.com
Rejestracja na webinarium na stronie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.