Lublin doceniony w rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu

Lublin zajął 3. miejsce w rankingu „Miast Przyjaznych dla Biznesu” w kategorii miast powyżej 300 tys. mieszkańców, dzieląc podium z Krakowem i Wrocławiem. Organizatorem rankingu jest Magazyn Forbes.

Lublin przeżywa jeden z najlepszych okresów w swojej gospodarczej historii. Nasze miasto to nowoczesny, wyspecjalizowany w wielu branżach gospodarczy ekosystem. Jego filarami są innowacyjność, potencjał i kwalifikacje kapitału ludzkiego, wysoka jakość życia oraz dobre otoczenie do prowadzenia biznesu, a przy tym inteligentny rozwój zgodny z koncepcją smart city. Od lat z sukcesem realizujemy strategię, której podstawą jest tworzenie jak najlepszych warunków dla działalności gospodarczej w mieście i przyciąganie do Lublina nowych inwestorów. Wyróżnienie w prestiżowym rankingu Magazynu Forbes potwierdza, że Miasto Lublin jest przyjaznym środowiskiem do budowy i rozwoju przedsiębiorczości, a lata naszej intensywnej pracy przynoszą wymierne efekty – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Magazyn Forbes, czołowe czasopismo biznesowe na świecie zajmujące się gospodarką i rozwojem biznesu, publikuje ranking od 2007 roku. Zestawienie powstaje w oparciu o analizę zmian w liczbie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie danego samorządu. W Lublinie w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. liczba zarejestrowanych w rejestrze REGON przedsiębiorstw wzrosła o 4,1%.

Od 2021 r. ranking polskiej edycji magazynu Forbes, rozstrzygany jest podczas cyklu wydarzeń „Local Trends” – Europejskiego Forum Samorządności. „Local Trends” to projekt zainicjowany przez Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania i Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu, we współpracy z partnerami strategicznymi: Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich.

Ogłoszenie wyników rankingu odbyło się 11 października br. w Poznaniu w ramach Europejskiego Forum Samorządności.