Już jutro odbędzie się konferencja „Kompetencje jutra. Lublin inspiruje przyszłość”

Przypominamy o jutrzejszej (26 października), konferencji „Kompetencje jutra. Lublin inspiruje przyszłość”. Wydarzenie w formule online skierowane jest między innymi do szerokiego grona przedstawicieli oświaty, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli przemysłu, a także pracowników poszukujących nowych kompetencji i ścieżek rozwoju zawodowego.

– W otoczeniu nieustających zmian wywołanych innowacyjnymi technologiami i postępu mającego wpływ na wszystkie sfery życia człowieka, edukacja i rozwój powinny być oparte o nowy zestaw kompetencji. Dlatego wraz z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych zaprosiliśmy do dyskusji przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w badanie, opracowanie i rozwój tzw. kompetencji jutra. Funkcjonowanie systemu edukacji, kształcenie jego uczestników oraz przyszłość nauczania, szczególnie w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie – to niezwykle aktualne dziś tematy, które będą poruszane podczas debat o zmieniającym się rynku pracy – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W pierwszym panelu, w godz. 10.00-10.50 „Kompetencje horyzontalne w Gospodarce 4.0” wezmą udział: 

 • Olga Ewa Semeniuk, Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
 • Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Paweł Nowak, Dyrektor Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości,
 • Piotr Fałek, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług dla Biznesu

oraz moderator: dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Prezentację celów i działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług dla Biznesu w godz. 10.55-11.10 poprowadzi dr Bartosz Sobotka, Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług dla Biznesu.

W panelu, w godz. 11.15-12.00 „Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i wyzwania” wezmą udział:

 • dr hab. Mariusz Kicia, Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług dla Biznesu,
 • Elżbieta Urbańska-Golec, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, członkini Rady Dyrektorów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej,
 • Maciej Tauber, ekspert Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, lider projektu „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”, Instytut Badań Edukacyjnych,
 • Radosław Panas, Prezes Zarządu, Fundacja VCC

oraz moderator: Edyta Migałka, Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług dla Biznesu.

W panelu, w godz. 12:05-12:50 „Trendy kompetencyjne w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu” wezmą udział:

 • Justyna Daniel, Site Director Concentrix,
 • Aneta Nurzyńska, Director Multilingual Services (LinGo), OEX Voice Contact Center,
 • Piotr Kempa, Head of AI division, twórca Primebota OEX Voice Contact Center,
 • Michał Wierzbowski, Dyrektor Centrum Operacji Księgowych, Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska,
 • Paweł Ćwieka – Członek Zarządu, Dyrektor Delivery Billennium

oraz moderator: Marta Sztandarska, koordynator ekosystemu nowoczesnych usług dla biznesu, Urząd Miasta Lublin.

Wydarzenia towarzyszące konferencji to:

 • warsztaty dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, w ramach których odbędzie się prezentacja wsparcia dla firm w ramach programu POWER 2.21 „Kompetencje dla sektorów” – uczestnicy proszeni są o dołączenie do spotkania na platformie Zoom pod linkiem.
 • warsztaty dla przedstawicieli oświaty na temat wykorzystania kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK w edukacji – uczestnicy proszeni są o dołączenie do spotkania na platformie MS Teams pod linkiem.
 • warsztaty dla studentów – spotkanie z lubelskimi firmami z sektora nowoczesnych usług dla biznesu – uczestnicy proszeni są o dołączenie do spotkania na platformie Zoom pod linkiem.

Konferencja wraz z wydarzeniami towarzyszącymi odbędzie się wyłącznie online, a udział w niej jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie: www.kompetencjejutra.lublin.eu. Tam również dostępna będzie otwarta transmisja z konferencji.