Europejskie laboratoria badawcze i instytucje zajmujące się sztuczną inteligencją (AI)

W dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) w ciągu ostatniego roku dokonano kilku monumentalnych osiągnięć. W Europa funkcjonuje wiele ekscytujących laboratoriów badawczych i uniwersytetów, które przesuwają granice AI, uczenia maszynowego i głębokiego, NLP i nie tylko. Poniżej przedstawiamy listę laboratoriów badawczych i instytucji zajmujących się AI, które warto obserwować.

Uniwersytet Oksfordzki

Uniwersytet Oksfordzki w całej Europie prowadzi badania nad większością gałęzi przemysłu, a wszystko to w celu poprawy kondycji ludzkiej wykorzystujących sztuczną inteligencję. Oxford koncentruje się na zastosowaniu AI w opiece zdrowotnejprzyszłości pracyzrównoważonym rozwoju i wielu innych.

IBM Research

Z silną orientacją biznesową, laboratorium badawcze IBM Research, zajmuje się poprawą wyników dla swoich klientów i odkrywaniem możliwych obszarów wzrostu, między innymi w IoT / Digital Twin, prywatności i chmurze. IBM AI Research, grupa stowarzyszona z IBM, oferuje również zestaw narzędzi zaprojektowany tak, aby pomóc w identyfikacji i ostatecznym usunięciu uprzedzeń w sztucznej inteligencji. Można również uzyskać dostęp do zestawu narzędzi wyszczególnionych na stronie.

Uniwersytet Techniczny w Monachium

Uniwersytet Techniczny w Monachium jest interdyscyplinarną instytucją szkolnictwa wyższego, skupiającą się głównie na inżynierii, medycynie oraz naukach stosowanych i przyrodniczych. Jeśli chodzi o AI, Uniwersytet Techniczny w Monachium koncentruje się na stronie technologicznej, takiej jak wykorzystanie AI w opiece zdrowotnej, AI i samojeżdżących samochodach i innych.

PyMC Labs

PyMC Labs stworzyło PyMC3, wiodącą platformę do nauki o danych statystycznych. Dzięki dekadom doświadczeń w modelowaniu bayesowskim, platforma może zaproponować unikalne i skuteczne rozwiązania dla niektórych z najbardziej wymagających problemów biznesowych.

The Institute for Ethical AI & Machine Learning

Skupiając się głównie na prowadzeniu badań nad uczeniem maszynowym, laboratorium to dąży do tworzenia etycznych i odpowiedzialnych systemów uczenia maszynowego. Tworzą własne ramy, takie jak open-source’owy AI-RFX Procurement Framework, który jest zestawem szablonów stworzonych przez ekspertów z danej dziedziny w celu wspierania praktyków przemysłowych poszukujących możliwości zamawiania systemów AI.

Walmart Labs

Jako technologiczne ramię Walmartu, Walmart Labs koncentruje się na sztucznej inteligencji, poprawie doświadczeń klientów i nowych technologiach zaprojektowanych dla handlu detalicznego. Ich badania są szeroko zakrojone i skupiają się na wszystkim, począwszy od ulepszania platformy internetowej, a skończywszy na pracach nad robotyką dla punktów sprzedaży detalicznej.

Bosch Center for AI

Jak sama nazwa może sugerować, ta instytucja koncentruje się na sztucznej inteligencji, a w szczególności na sztucznej inteligencji stosowanej w celu poprawy jakości życia, automatyzacji, mobilności i technologii konsumenckiej. W sektorze badawczym ich publikacje są zarówno techniczne – skupiające się na metodach – jak i stosowane, skupiające się na wynikach i aplikacjach.

Instytut Maxa Plancka ds. Informatyki

Max Planck Institute for Informatics jest instytutem badawczym w dziedzinie informatyki, skupiającym się na algorytmach i ich zastosowaniach w szerokim sensie. Ich badania i publikacje obejmują prawie wszystko pod parasolem AI, takie jak wizja komputerowa i uczenie maszynoweautomatyzacjaalgorytmy i innych.

Uniwersytet Technologiczny w Luleå

Luleå University of Technology w Szwecji zajmuje się niezliczonymi aspektami nowoczesnych i powstających technologii. W odniesieniu do AI, skupiają się na sztucznej inteligencji stosowanej, zwłaszcza na tym, jak może ona poprawić nasze codzienne życie. Niektóre z ostatnich unikalnych prac omawiają, jak AI może tworzyć fotoksiążki, poprawić górnictwo i inwestycje.

Uniwersytet we Freiburgu

Jako instytucja koncentrująca się na rozwoju, innowacjach, przedsiębiorczości, startupach i nowych inicjatywach, Uniwersytet we Freiburgu jest również domem dla Laboratorium Uczenia Maszynowego. Duży nacisk w tym laboratorium kładzie się na AutoML, którego celem jest “opracowanie nowych, najnowocześniejszych podejść i narzędzi open-source dla tematów takich jak optymalizacja hiperparametrów, wyszukiwanie architektury neuronowej i dynamiczna konfiguracja algorytmów.”