Strona internetowa Lubelskiej Wyżyny IT

Strona została utworzona w ramach projektu „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast – Lublin i Puławy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej II. Infrastruktura ekonomiczna, Działania 2.4 Schemat B http://www.lawp.lubelskie.pl/

lwit-logotypy-unijne