Uczelnie

Wybór właściwego kierunku studiów to twardy orzech do zgryzienia dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Lublin, nazywany często miastem akademickim, oferuje kandydatom szeroki wybór uczelni oraz kierunków.


Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kierunki: informatyka
Dostępne stopnie: stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia


Politechnika Lubelska

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Podstaw Techniki
Kierunki: informatykaedukacja techniczno-informatyczna
Dostępne stopnie: stacjonarne I stopnia, niestacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, niestacjonarne II stopnia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Kierunki: informatykageoinformatyka
Dostępne stopnie: stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, niestacjonarne II stopnia


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Transportu i Informatyki
Kierunki: informatyka
Dostępne stopnie: stacjonarne I stopnia, niestacjonarne I stopnia


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Kierunki: informatyka
Dostępne stopnie: stacjonarne I stopnia, niestacjonarne I stopnia