Koła naukowe

Młodzi ludzie często zadają sobie pytanie – gdzie zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe? Jak mogę się rozwinąć? Dobrym pomysłem może być dołączenie do koła naukowego. Lubelskie uczelnie oferują liczne grupy, w których studenci mogą zdobyć nowe doświadczenie i przydatne umiejętności.

Grupa KUL.NET

Działa nieprzerwanie od 2007 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Głównym celem koła jest szerzenie wśród studentów wiedzy o platformie .NET oraz technologiach z nią związanych, a także integracja środowiska akademickiego z biznesem.

Junior.NET Lublin KUL

Głównym Celem grupy jest szerzenie wiedzy wśród uczniów szkół średnich o platformie .NET. Na spotkaniach tworzone są aplikacje uniwersalne na platformę Windows 8 oraz Windows Phone 8 w języku c#. Co roku grupa organizuje Junior IT Day KUL promując platformę .NET  oraz czynnie bierze udział w organizacji Lubelskich Dni Informatyki (ldi.org.pl).


Koło Naukowe Informatyków KUL (KNI KUL)

Koło Naukowe Informatyków powstało z inicjatywy studentów matematyki w 1999 r. Od początku miało na celu poszerzanie horyzontów studentów w dziedzinie ogólnie rozumianej jako informatyka ze szczególnym naciskiem na aspekty programistyczne. Obecnie Koło ściśle współpracuje z Grupą KUL.NET, a najważniejszym wydarzeniem, które razem tworzą jest coroczna konferencja Lubelskie Dni Informatyki.

Grupa .NET Politechniki Lubelskiej

Koło skupia się głównie na technologiach firmy Microsoft, z którą ściśle współpracuje. Prowadzi również prelekcje związane z karierą w branży IT. Spotkania są w każdy wtorek o godzinie 18. Obecnie prowadzimy dwie ścieżki szkoleniowe. Pierwsza z nich to kurs, od podstaw wprowadzający do programowania w języku C#. Na drugiej poruszamy tematy związane z zaawansowanymi aspektami tworzenia aplikacji, pracą w zespole czy rozwojem osobistym.

Koło Grafiki Inżynierskiej i Animacji Komputerowej AnimGRAF

Koło działa przy Politechnice Lubelskiej i  skierowane jest do  studentów, którzy chcą rozwijać  swoje umiejętności i zainteresowania w dziedzinie grafiki inżynierskiej oraz animacji komputerowej. Działa poprzez organizację spotkań, współpracę z innymi kołami naukowymi oraz młodzieżą szkolną.  Studenci doskonalą tu umiejętności pracując na programach takich jak: AutoCAD, Autodesk Inventor, 3ds Max. Z kołem można skontaktować się poprzez adres: pasnikowskamagdalena@gmail.com


Koło Naukowe Elektroników MicroChip

Koło Naukowe Elektroników MicroChip zrzesza studentów Politechniki Lubelskiej pragnących pogłębiać swoją wiedzę w zakresie projektowania układów elektronicznych i techniki mikroprocesorowej.Głównym projektem realizowanym w kole jest budowa robota mobilnego Orion na zawody ERC 2015.

Koło Naukowe Informatyki PENTAGON (KNIP)

Koło działa od 1993 roku. Jego celem jest poznawanie nowych technologii, zarówno poprzez wytwarzanie gier, jak i wykorzystanie technologii Augmented Reality oraz grafiki 3D do stworzenia aplikacji rozszerzonej rzeczywistości. Spotkania koła odbywają się co czwartek o godzinie 20:00 w sali s111 budynku Instytutu Informatyki.

Koło Naukowe zastosowań informatyki w nauce i biznesie InfoNaBi

Koło naukowe powstało w 2010 roku. Skupia studentów z kierunku ETI oraz pokrewnych. Wspomaga przyszłych absolwentów do pracy w biznesie oraz szkolnictwie. Poprzez aktywną współpracę z przemysłowymi ośrodkami informatycznymi organizuje praktyki informatyczne w biznesie.


Grupa Umcs.NET & Studenckie Koło Naukowe Informatyków

Studenckie Koło Naukowe Informatyki i Studenckie Koło Naukowe Informatyków .NET przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej tworzą niezwykłą, spójną, myślami nieogarniętą społeczność. Grupa ta zbiera się każdego dnia i tworzą coraz to nowsze aktywności trzymając się idei Zmieniania Świata. Szeroka gama działalności tworzy dużą społeczność, w której każdy odnajdzie skrawek siebie.


Studenckie koło naukowe FLEX

Działalność studentów koła naukowego FLEX związana jest przede wszystkim z zagadnieniami sprzętowymi, takimi jak optymalizacja wykorzystania poszczególnych podzespołów sprzętu komputerowego, a w szczególności procesorów, czy organizacja lokalnej łączności bezprzewodowej.

Studenckie koło naukowe NETSEC

Działalność koła naukowego NETSEC koncentruje się wokół problemów administracji, bezpieczeństwa i optymalizacji sieci komputerowych o różnej podbudowie sprzętowej i wokół wykorzystania ich w elektroenergetyce.

Studenckie koło naukowe TOOLS & NUMERICS

Działalność koła obejmuje zagadnienia projektowania i tworzenia oprogramowania narzędziowego (interpretery, kompilatory, edytory tekstowe) oraz oprogramowania numerycznego. W ramach prac koła opracowano m. in. wieloplatformowy system modelujący mikrokomputer 8-bitowy (asembler, symulator, edytor tekstowy).


Studenckie koło naukowe WSEIX

Prace prowadzone w ramach koła naukowego WSEIX polegały na przygotowaniu obrazu płyty instalacyjnej systemu Ubuntu 14.04 LTS przystosowanej do pracy naukowodydaktycznej uczelni. Przygotowano dedykowany zestaw dodatkowych pakietów, logo oraz zestaw tapet związanych z uczelnią tworząc dystrybucję WSEI Free, zainstalowaną we wszystkich pracowniach dydaktycznych WSEI.


Koło Naukowe Studentów Informatyki KNSI WSPA

Głównym celem koła jest poszerzanie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, dzielenie się nabytą wiedzą, zdobytym doświadczeniem, a także pasjami. Studenci nie trzymają się ściśle dziedzin informatyki, które od razu nasuwają się na myśl: programowania, systemów, czy sieci komputerowych, ale także jej pochodnych np. grafiki, robotyki i elektroniki.

Studenckie koło naukowe TEAMWEB

Koło zrzesza studentów Politechniki Lubelskiej zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i zdobywaniem nowych umiejętności z branży IT. W ramach działalności Koła organizowane są cykliczne spotkania, podczas których członkowie mogą rozwijać posiadane kompetencje, nauczyć się nowych rzeczy, poznać interesujących ludzi i wartościowo spędzić czas w przyjaznej atmosferze. Projekty naukowe i dydaktyczne, realizowane przez członków Koła, pozwalają im budować pozycję ekspertów w branży IT, a tym samym zwiększać swoją atrakcyjność na rynku pracy.numerycznego. W ramach prac koła opracowano m. in. wieloplatformowy system modelujący mikrokomputer 8-bitowy (asembler, symulator, edytor tekstowy).