LWIT dla inwestorów

W Lublinie funkcjonuje ponad 750 firm z sektora ICT, z których ponad 50 zatrudnia powyżej 9 pracowników, a w 4 pracuje ponad 100 osób. W małych i średnich przedsiębiorstwach ICT pracuje łącznie ponad 2100 osób, a kolejne 1400 zatrudniają mikrofirmy. Ponadto, znacząca grupa informatyków jest zatrudniona w pozostałych firmach i instytucjach. Liczbę osób pracujących w sektorze można zatem szacować na ok. 5 000. Wysoka jest również liczba firm z tego sektora w przeliczeniu na mieszkańca: według danych GUS, na każde 10 000 mieszkańców Lublina przypadają 22 firmy ICT.

Sektor dobrze wypada również pod względem edukacyjnym. Lubelskie uczelnie kształcą ponad 3 tys. studentów informatyki i edukacji techniczno-informatycznej rocznie, a w samych technikach na specjalności informatycznej uczy się ponad 800 osób. Dynamika rozwoju lubelskiego sektora ICT jest olbrzymia, co przejawia się w ponadprzeciętnym wzroście liczby firm sektora, najwyższym w Polsce wśród miast podobnej wielkości. Ponadto, liczba absolwentów na kierunkach informatycznych wykazuje wyraźną tendencję wzrostową. Spełnione są więc dwa niezwykle istotne warunki niezbędne do rozwoju sektora w mieście. Mocną stroną Lublina jest funkcjonowanie w mieście dwóch zinstytucjonalizowanych klastrów ICT.

Każdy inwestor, który chciałby dołączyć do ekosystemu LWIT może liczyć na wsparcie dedykowanego project managera, który pomoże odnaleźć się w Lubelskiej Wyżynie IT. Firmy, które planują otworzyć swoje biura w Lublinie mają do dyspozycji dynamicznie rozwijający się rynek powierzchni biurowych. Metr kwadratowy z przeznaczeniem na biuro kosztuje w Lublinie już od 10.5 euro. To cena niższa w porównaniu do Łodzi, Katowic, Trójmiasta, Krakowa czy Poznania. To także ponad dwa razy mniej niż centrum Warszawy.

Miasto pomoże inwestorom przy realizacji kampanii marketingowych np. organizując konferencje prasowe czy udostępniając bazę mediów. Pomoże także nawiązać współpracę z uczelniami, biurami karier i organizacjami studenckimi. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z danych dotyczących dostępnych funduszy unijnych.