Lubelski kapitał ludzki

60 315

liczba studentów

6 707

liczba studentów zagranicznych

14 522

liczba absolwentów

11,12%

wskaźnik umiędzynarodowienia

9 uczelni wyższych w Lublinie:

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Politechnika Lubelska
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Uniwersytet im. Wincentego Pola w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Liczba studentów zagranicznych w Lublinie według kraju pochodzenia
w roku akademickim 2019/2020

Platformy Startowe

Klastry