Lubelskie Dni Informatyki

Dzieci mają swój Dzień Dziecka, więc lubelscy informatycy nie mogą być gorsi. Dlatego Koło Naukowe Informatyków KUL i grupa KUL.net co roku organizują święto lubelskiego sektora IT, na którym dyskutowane są najbardziej innowacyjne rozwiązania z branży IT. To także świetna okazja by poznać tych, którzy tworzą lubelski sektor IT.