Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej oraz Polska Fundacja Wspierania Rozwo­ju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL zaprasza do udziału w Ogól­nopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej, która odbędzie się w dniach 26-27 maja 2021 roku on-line.

Program tegorocznego wiosennego spotkania przewiduje zarówno dyskusje o przyszłości branży sze­rokopasmowej na rynku mediów i telekomunikacji, jak i ocenę zarysowujących się kierunków zmian z punktu widzenia biznesu, regulatorów i ekspertów szczególnie po okresie pandemii. Do udzia­łu w Konferencji zostali zaproszeni znakomici Goście – przedstawiciele operatorów sieci kablowych, mobilnych, nadawców telewizyjnych, dostawców i producentów treści audiowizualnej oraz sprzętu, infrastruktury, rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych, a także instytucji regulacyjnych, Par­lamentu oraz Rządu. Wspólnie będziemy dyskutować, jak obecne zmiany rynkowe wpływają na prowa­dzenie biznesu, rozumienie prawa, na kształt otoczenia instytucjonalnego i na samych konsumentów.

Informacje

Data

Maj 26 - 27 2021
Expired!

Czas

All Day

Koszt

Darmowy

Więcej informacji

Czytaj więcej

Organizator

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej oraz Polska Fundacja Wspierania Rozwo­ju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL

Telefon

+48 22 696 65 31

Email

akredytacje@pike.org.pl

Strona WWW

https://konferencjepike.pl/
REJESTRACJA