Spotkanie: Wschodni Klaster ICT z Klastrem Lubelska Medycyna

25 marca 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wschodniego Klastra ICT: Prezesa Koordynatora Klastra – Wschodniej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. Pana Krzysztofa Peczka, Wiceprezesa Prezydium Klastra Pana Jerzego Frąckiewicza oraz Animatora Inicjatyw Klastrowych Pana Andrzeja Mazura z przedstawicielkami Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Spotkanie dotyczyło aktualnych działań i projektów realizowanych przez Wschodni Klaster ICT, możliwości w zakresie bieżącej i przyszłej współpracy Klastra miedzy innymi z Klastrem Lubelska Medycyna, którego koordynatorem jest Gmina Lublin, współpracy  międzynarodowej klastrów, możliwości podejmowania wspólnych działań i realizacji wspólnych projektów przez członków klastrów ( m.in. w obszarze telemedycyny ).

Podczas spotkania określono również perspektywy wspólnych działań klastrowych, takich jak mapowanie kompetencji podmiotów z branży IT m.in. świadczących procesy AI/ML, czy współpracy na rzecz podnoszenia kompetencji podmiotów w klastrze w obszarze zarządzania, w tym innowacji organizacyjnych i procesowych.


Wschodni Klaster ICT posiada status Krajowego Klastra Kluczowego i zrzesza ponad 150 członków. Jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć w branży ICT w Polsce.

Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych skupia 159 podmiotów działających w branży medycznej.