„StartUp Impact” – raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Aby odnaleźć się w nieustannie zmieniającym się świecie, warto dostrzegać i starać się rozumieć otaczające zmiany, jak również być gotowym na wielowymiarowe adaptacje. Dążąc do lepszego poznania beneficjentów PARP, w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą od stosunkowo niedawna (w tym tzw. startupów), agencja postanowiła spojrzeć na nich z perspektywy Mapy trendów opracowanej przez infuture.institute.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, beneficjenci PARP znają obecne i przyszłe trendy ekonomiczne, technologiczne, środowiskowe, społeczne i komunikacyjne. Identyfikację z minimum jednym spośród badanych trendów zadeklarowało 89% respondentów. Przedsiębiorcy najczęściej identyfikują się z trendami już obecnymi na rynku (New normal – identyfikację z minimum jednym trendem zadeklarowało 78% badanych) lub trendami, które upowszechnią się w ciągu 1-5 lat (Reactive zone – 76%). Identyfikacja z trendami przyszłościowymi, które rozwiną się za ponad 5 lat, jest zdecydowanie mniej powszechna – związek z minimum jednym trendem z tej kategorii zadeklarował co drugi badany.

Najczęściej wskazywanymi przez badanych trendami są:

  • wśród ekonomicznych: Conscious consumerism (43% badanych) i Energy-oriented economy (19%);
  • wśród komunikacyjnych: Social awareness  (34%) i Transparency (29%);
  • wśród technologicznych: Implementing AI (30%) i Smart living (25%);
  • wśród środowiskowych: Eco conscious (24%) i Circular economy (23%);
  • wśród społecznych: Physical experience (22%) i Truly smart city (21%).