Przywództwo kobiet 2021 – premiera raportu

Tylko 6% prezesów największych firm na świecie to kobiety. W Polsce kobiety stanowią około 15% członków zarządu spółek giełdowych (średnia UE to 25%), a na poziomie senior managementu jest ich około 30% (przy czym w branży technologicznej nieco mniej – około 20%). Stanowią też 1/3 właścicieli innowacyjnych startupów. Wśród rektorów uczelni stanowią około 8% (do ostatniej kadencji nie było ich na tym szczeblu w ogóle). Badania pokazują, że organizacje z wyższym udziałem kobiet osiągają lepsze wyniki finansowe i w zakresie zarządzania. Jakie są uwarunkowania przywództwa kobiet w technologii i nauce i jak można je wspierać? – to pytanie postawili sobie twórcy raportu „Przywództwo kobiet 2021. Technologie, biznes, nauka”, czyli Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Citi Foundation.

– W 2021 roku czujemy to tak mocno, jak nigdy dotąd: świat stoi na rozdrożu. Potrzebujemy wizji przyszłości i zupełnie nowej narracji. Potrzebujemy nowego typu przywództwa – nastawionego na szeroką perspektywę, zrównoważone bycie w świecie, na współczucie i odpowiedzialność. Takimi liderami są coraz częściej kobiety – mówiła podczas premiery dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, kierownik naukowa raportu. – Widać to wyraźnie przy walce ze skutkami pandemii, widać to w czasie protestów społeczno-politycznych. Po raz pierwszy w historii kobiety naprawdę realizują swój potencjał, zmieniają świat i walczą o siebie. W Polsce, na Białorusi, w Argentynie i wszędzie słychać ich głos. A my w Perspektywy Women in Tech dbamy o to, aby było go słychać mocno także w technologiach, innowacjach i nauce.

Z kolei Dorota Szostek-Rustecka, prezeska Fundacji Kronenberga, zauważyła: – Ten raport to kolejny etap pogłębiania przez nas tematu obecności kobiet w biznesie, a zwłaszcza w technologiach. W raporcie mówimy o tym, jak ważna jest obecność kobiet na stanowiskach liderskich – ta obecność to dziś konkretny kapitał, który przekłada się na wyniki finansowe firm. Jeśli spojrzymy na to globalnie, to liczby przekonują: mówi się, że w ciągu najbliższych 20 lat PKB wzrośnie aż o 6 procent, jeśli zwiększy się obecność kobiet na rynku pracy. Zatem naszym interesem ekonomicznym jest praca nad tym, by kobiet w leadershipie i na rynku pracy było więcej. Ten raport może przyczynić się do tego, bo z jednej strony stanowi drogowskaz dla kobiet, które chcą być liderkami, a z drugiej to doskonały materiał dla organizacji, które zamierzają pracować nad tym, by więcej kobiet rozwijało się w stronę przywódczą.

Raport powstał w efekcie badania (sondaż ankietowy) przeprowadzonego wśród 750 liderek (przedsiębiorczyń, startuperek, menedżerek zajmujących wysokie stanowiska w firmach, naukowczyń przejmujących odpowiedzialność zarządczą na uczelniach i w instytucjach badawczych oraz młodych osób wykazujących cechy przywódcze na studiach). Celem opracowania była analiza zjawiska przywództwa kobiecego w pokoleniu milenialsek – najbardziej aktywnym na rynku pracy.

Raport „Przywództwo kobiet 2021. Technologie, biznes, nauka” powstał w ramach programu „Shesnnovation Academy” ze wsparciem Fundacji Kronenberga. Ebook raportu (w języku polskim i angielskim) można pobrać ze strony www.womenintech.perspektywy.org.