Britenet opracuje System Monitorowania EFS dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Na kwotę ponad 9 mln zł opiewa umowa jaką Britenet podpisał w połowie lipca z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Współpraca polegać będzie na świadczeniu usługi budowy, rozwoju, utrzymania oraz wsparcia technicznego Systemu Monitorowania EFS przez okres 4 lat.

Grafika przedstawia napis System Monitorowania EFS i logotyp Britenet

System Monitorowania EFS przeznaczony będzie do obsługi procesu monitorowania uczestników projektów, które będą realizowane ze środków funduszy europejskich dla perspektywy finansowej 2021-2027. System będzie tworzony w technologii .NET i realizowany przez dział Microsoft Technology w Britenet Sp. z o.o.

Uczestnikami projektów będą osoby fizyczne oraz instytucje objęte wsparciem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+). Proces monitorowania uczestników polegał będzie na gromadzeniu i analizie ich danych. Dane wprowadzane będą przez osoby reprezentujące beneficjentów, a na dalszym etapie rozwoju aplikacji dodatkowo bezpośrednio przez uczestników projektów. Wprowadzone dane przesyłane będą do opiekunów projektów w wybranych instytucjach celem weryfikacji i zatwierdzenia. System Monitorowania EFS będzie posiadał wbudowane narzędzie wyliczające wartości wskaźnikowe na poziomie projektu, a dane w nim zgromadzone umożliwią wyliczanie wskaźników kluczowych dla perspektywy finansowej 2021-2027 w sposób zagregowany.

Firma Britenet jest związana z Miastem Lublin od 13 lat. Na rynku działa od 2006 roku i zatrudnia obecnie ponad 900 doświadczonych specjalistów i ekspertów IT. Projekty realizowane są w nowoczesnych centrach kompetencyjnych w Lublinie, Warszawie, Kielcach, Poznaniu i Białymstoku, a także w siedzibach Partnerów. W Lublinie znajdują się 2 oddziały Britenet, w których pracuje ponad 270 osób. Ponadto to właśnie w stolicy województwa ulokowane są departamenty administracyjno-biurowe i kadrowe obsługujące biura w całej Polsce.