Transition Technologies Managed Services

Outsourcing IT

Transition Technologies Managed Services jest dynamicznie rozwijającą się spółką o globalnym zasięgu, oferującą outsourcing specjalistów IT oraz usługi świadczone w autorskim modelu Comprehensive Service Delivery.

Jako część Grupy Kapitałowej Transition Technologies ma ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w branży IT.