startstop.pl

Rozwiązania biznesowe

StartStop jest to aplikacja webowa wspierająca zarządzanie operacyjne pod kątem czasu. Jej funkcjonalności pozwalają stworzyć efektywniejszy system pracy, skrócić czas wykonywanych czynności, podnieść jakość usług czy zwiększyć zysk z realizowanych usług.