Star Technology

Dedykowane systemy informatyczne (rodzime)

Star Technology od 2008 r. tworzy dedykowane aplikacje internetowe. Najczęściej klientami są średniej wielkości firmy z różnych branż, a tworzone rozwiązania obejmują większą część procesów biznesowych firmy. Stosowane technologie Wirtualnej(VR) i Rozszerzonej Rzeczywistości(AR).