OPTeam S.A.

Rozwiązania biznesowe

OPTeam S.A. działa na polskim rynku IT od 1988 roku. Wdrażamy i integrujemy rozwiązania IT dedykowane dla takich sektorów rynku jak: przemysł, energetyka, budownictwo, handel i usługi, administracja publiczna czy szkolnictwo wyższe. Realizujemy innowacyjne projekty dla klientów z całej Polski.