mikroBIT

Dedykowane systemy informatyczne (rodzime)

Produktem wiodącym są autorskie systemy informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstw (o różnych profilach działalności) i jednostek administracji publicznej.