Centralny Ośrodek Informatyki

Dedykowane systemy informatyczne (rodzime)

Są tacy, dla których przy tworzeniu usług cyfrowych najważniejszy jest człowiek. Jest miejsce, gdzie dzięki technologii rozproszone instytucje łączą się w proste usługi przyjazne dla obywateli – tak Centralny Ośrodek Informatyki realizuje projekty dla Ministerstwa Cyfryzacji.